Våra naturvita Aktomslag, art-nr 55501-55512, 115 g/m2 , Lessebo Bruk.
  Uppfyller Riksarkivets krav enl standard SS 628107 och är ISO 9706 certifierade.

Aktomslag. 115 g. Vita ovikta. Standard.

5550155504
300 x 480 mm300 x 600 mm
640 kr (1,28 kr/st)


890 kr (1,78 kr/st)
500 st/fp500 st/fp
Aktomslag. 115 g. Vita vikta. med 5 cm flik

55502300 x 480 mm790 kr (1,58 kr/st)500 st/fp
Aktomslag. 115 g. Vita ovikta.  A3.

55503
297 x 420 mm665 kr (1,33 kr/st)500 st/fp
Aktomslag. 115 g. Vita ovikta. Folio.

5550555506
360 x 480 mm360 x 600 mm
910 kr (1,82 kr/st)


1030 kr (2,06 kr/st)
500 st/fp500 st/fp
Aktomslag med tryck.  Vita.

55507300 x 480 mmEnligt offert500 st/fp
Aktomslag med tryck. Vita. A3.

55508297 x 420 mmEnligt offert500 st/fp
Aktomslag, vita Vikta.
utan flik


55510300 x 460 mm1022 kr (1,46 kr/st)OBS: 700 st/fp
Aktomslag. 115 g. Vita vikta. med 16 cm flik


55511


55512
300 x 600 mm


300 x 600 mm med tryck
1120 kr (2,24 kr/st)

enligt offert
500 st/fp
Aktomslag med 1, 2 eller 3 flärpar, ljusgrå, 240 g/m²,
Sidoflärp 80mm, front flärp 100mm,5mm fyllningshöjd

ISO 9706, ISO 16245 A
55513


55515
300x220x5 mm


valtfritt mått
offereras


offereras
Arkivpapper  "Arkiv 120" uppfyller Riksarkivets krav på arkivbeständighet enligt RA-FS 2006:4 och ISO 11108. 55520A4 297 x 210mm
120 g
950 kr/fp500 st/fp
Arkivpapper "Svenskt Arkiv"

Används till laser & bläckstråleskrivare. Arkivbeständigt ISO 11108 certifierad.
Oplacerat vattenmärke.
55521


55522
297x210 mm
80 g

297x210 mm
100 g
585 kr/fp


815 Kr/fp
500 st/fp


500 st/fp
Aktomslag för kartor och ritningar. Vita vikta.
Kvalitetsgaranti ISO 9607, ISO 16245 A
55525


55526
1200 x 850 mm


Valfritt
4590 kr (91,80 kr/st)

Enl. offert
50 st/fp
Aktomslagsfickor/-mappar vita
55530280x365 mmBeställningsvara offereras
Login