Arkiv

Produkt-/Prislista

Förvaringssystem

Specialist på förvaringssystem för arkiv och museer. Vi är generalagent för EMBA som har ett brett utbud av förvaringsboxar för en bred användning inom arkiv och museer.

Vi har allt Ni behöver för en säker förvaring av arkivalier. Vi levererar produkter speciellt framtagna för att skydda arkivmaterial under lång tid. Produkter för långtidsförvaring som uppfyller krav i svensk standard SS 628107. Specialprodukter för att lätt ta hand om och transportera arkivhandlingar.

Våra produkter passar alla typer av behov för förvaring av arkivalier och föremål och anpassade för arkiv inom privat och offentlig verksamhet, samt för de speciella krav som ställs av museer. Produkterna har utformats för att tillfredställa högt ställda krav på material för arkivering. Både för arkivalier som ska gallras och för unika objekt som ska långtidsförvars. Produkterna är kostnadseffektiva och utrymmesbesparande. Basen för produktionen är cellulosabaserad kartong. Kartong har avsevärt bättre egenskaper än wellpapp för de krav som ställs för arkivering och magasinering av unikt material. Allt tryck på förvarings- och arkivboxarna är av högsta kvalité. Ingen inblandning av plast eller lim. Ett rätt utnyttjande av våra arkivprodukter spar utrymme och pengar.

Login