ABM Produkter har som mål att tillhandahålla ett attraktivt sortiment av produkter för Arkiv, Museer och Bibliotek.

Vi har goda lösningar och hög kvalitet för förvaring av dokument, bildarkiv och museiföremål, utrustning för mikrografi och skanning av dokument och böcker.

Vi har hög kompetens och introducerar ett nytt sortiment arkiv -och förvaringsboxar vid sidan av ett mer traditionellt utbud. Ett sortiment som motsvarar användarnas krav på ISO-, och SS-standard.

Våra produkter har handplockats för att vara unika och med hög kvali­tet. Prismässigt tål våra produkter varje jämförelse.

Vi försöker fånga upp det senaste nyheterna som långsiktigt skall passa våra kunder.Login